Skip to main content

O Servizo de Biblioteca Universitaria, presenta as INFOguías UDC para ofrecer información de apoio á actividade docente e investigadora.


Listaxe   

Acceso Aberto

Acreditación e avaliación da actividade investigadora

Citas e referencias bibliográficas      NOVO  

Guía para publicar     NOVO

A identificación de autor na UDC  

ORCID Identificador dixital único

Propiedade intelectual e dereitos de autor

Recursos de información en liña na UDC     NOVO

RUC repositorio institucional da UDC 

El Servicio de Biblioteca Universitaria, presenta las INFOguías UDC para ofrecer información de apoyo a la actividad docente e investigadora.


Listado                   

Acceso Abierto

Acreditación y evaluación de la actividad investigadora 

Citas y referencias bibliográficas     NUEVO

Guía para publicar     NUEVO

La identificación de autor en la UDC

ORCID Identificador digital único

Propiedad intelectual y derechos de autor 

Recursos de información en línea de la UDC     NUEVO

RUC repositorio institucional de la UDC 


Contacto


​Servicio de Biblioteca Universitaria
Campus de Elviña
Edificio X. Capdevielle
15071 A Coruña

Para preguntas ou suxestións contacte con infoguias.bib@udc.es

 

Universidade da Coruña. Servicio de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio X. Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licencia de Creative Commons