Skip to main content

     

O Servizo de Biblioteca Universitaria, que depende da Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia, preséntalles as INFOguías UDC, para ofrecerlles, desde un único punto web, información que lles poida servir no desenvolvemento da súa actividade investigadora como membros da UDC. 


Listaxe 

A identificación de autor na UDC  

ORCID

Acreditación e avaliación da actividade investigadora

Propiedade intelectual e dereitos de autor

Acceso Aberto

RUC repositorio institucional da UDC 


 

 

    

El Servicio de Biblioteca Universitaria, que depende de la Vicerreitoría de Política Científica, Investigación e Transferencia, les presenta las INFOguías UDC, para ofrecerles, desde un único punto web, información que les pueda servir en el desarrollo de su actividad investigadora como miembros de la UDC.


Listado                   

La identificación de autor en la UDC

ORCID

Acreditación y evaluación de la actividad investigadora 

Propiedad intelectual y derechos de autor 

Acceso Abierto 

RUC repositorio institucional de la UDC 


Contacto


​Servicio de Biblioteca Universitaria
Campus de Elviña
Edificio X. Capdevielle
15071 A Coruña

Para preguntas ou suxestións contacte con infoguias.bib@udc.es

 

Universidade da Coruña. Servicio de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio X. Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es Licencia de Creative Commons