Skip to main content
Parece que está usando Internet Explorer 11 o una versión anterior. Este sitio web funciona mejor con navegadores modernos como las últimas versiones de Chrome, Firefox, Safari y Edge. Si continúa con este navegador web, es posible que vea resultados ines

A identificación de autor na UDC: Scopus Author ID

 

O Scopus Author ID é un identificador numérico que se asígna automaticamente aos autores que teñan publicacións recollidas en Scopus. Este identificador distítngueo doutros autores fixando un número único e agrupando todos os seus documentos nun perfil do autor.


En relación a este perfil, o autor pode:

 • Solicitar cambios de firma
 • Pedir que se unifiquen as formas duplicadas do seu nome
 • Reclamar publicacións erroneamente adxudicadas a outros autores
 • Activar unha alerta das novas citas que reciban as súas publicacións, así como das citas das publicacións doutros autores nos que estea interesado.
 • Sincronizalo con ORCID e exportar a listaxe de publicacións.
 • Consultar indicadores bibliométricos: citas recibidas, índice h, etc.

 

Máis información e xestións:


Desde calquera pantalla de resultados dunha búsqueda en Scopus, pódese acceder ao perfil dun autor facendo clic no seu nome . Tamén pode facerse unha búsqueda de perfil de autor. Un perfil de autor inclúe:

 1. Información do investigador: nome e variantes, filiación e números de identificación (Author ID e, se é o caso, ORCID)
 2. Produción científica e ferramentas de análise: número de documentos indexados en Scopus, número de citas recibidas, índice H e coautores. Tamén pódese acceder a:
  • Análise de autor (Analyze author output) 
  • Informe de citas (View citation overview)
  • Gráfico h (View h-Graph)
 3. Alertas e outras xestións. Permite o envío de avisos ao correo electrónico se o autor publica un novo documento (Follow this author) o se un documento do autor recibe unha nova cita (Get citation alerts). Dende este apartado pódese ademáis sincronizar a información con ORCID, ou exportala ao Curriculum Vitae Normalizado da FECYT, e solicitar correccións no perfil do autor.
 4. Historial del autor (Author history): periodo de actividade do investigador, principais áreas de investigación e o total de referencias citadas por él na súa bibliografía.

 


Accédese desde a opción Analyze author output  do perfil do autor. Esta ferramenta  proporciona información sobre:

 1. Documentos publicados. Analiza a producción científica do autor por fonte de publicación, tipo de documento, ano de publicación e disciplina científica.
 2. Índice H. Proporciona o índice h de cada autor posibilitando a eliminación de autocitas.
 3. Citas recibidas. Realiza un reconto cronolóxico das citas recibidas.
 4. Coautores. Proporciona os nombres de autores cos que colaborou o autor durante a súa actividade científica.


Scopus author identifier distingue ao investigador asignandolle un número único e agrupando os seus documentos. Sen embargo, se o autor firmou de distintas maneiras durante a súa carreira ou cambiou de filiación, é posible, que as súas publicacións estéan asignadas a máis dun perfil de autor. 

Pódese solicitar a unificación destes perfiles:

 1. Marcar as caixas dos nomes que hai que unificar
 2. Facer click en  "Request to merge authors"

 

Se o investigador dispón dun Author-ID en Scopus, pode vincular os seus datos de autor e a lista de publicacións con ORCID:

Universidade da Coruña. Servicio de Biblioteca Universitaria. Campus de Elviña, Edificio X. Capdevielle, 15071, A Coruña. infoguías.bib@udc.es     Licencia de Creative Commons